SHAHIH TAFSIR IBNU KATSIR

HARGA BIASA RM 650

HARGA TAWARAN RM430.00 SAHAJA

COD KAWASAN KAJANG

POS LAJU SEM. RM32.00

POS LAJU SABAH/SARAWAK RM100

 

Name of the book:
Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1-9)

Author:
al-Hafiz Imam Ibnu Katsir

Disemak/disusun semula oleh Syaikh Syafiyyur Rahman al-Mubarakfuri

Publisher: Pustaka Ibnu Katsir

Weight:    13kg (1 set 9jilid )

Total pages:
700-800 m/s. Bagi setiap jilid

Description:

SHAHIH TAFSIR IBNU KATSIR

Tafsir Ql Quranul 'Adzim, atau lebih di kenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir, merupakan salah satu kitab tafsir yang paling populer dan paling banyak digunakan di tengah ummat ini.  Kitab Tafsir ini ditulis oleh Imam Al Hafidz Ibnu Katsir (Wafat: 774H). Di samping dikenal sebagai terutama ber kenaan bidang Tafsir, Imam Ibnu Katsir juga dikenal sebagai Imam dibidang hadis, sejarawan dan Ahli fiqih.  Ulama-ulama di masa beliau dan di masa setelahnya memuji dan mengakui keluasan illmunya.  Dengan keluasan ilmu yang beliau miliki tersebut menjadikan Tafsir yang beliau tulis unggul atas kitab-kitab tafsir lainnya.  Kitab tafsir ini termasuk dalam kelompok Tafsir bil Ma’tsur, iaitu Tafsir yang mengedepankan hadis-hadis Nabi saw dan riwayat-riwayat lainnya sebagai basis penafsiran ayat al Quran.  Kerenanya, Tafsur bil Ma’tsur lebih unggul dan lebih dekat pada kebenaran di bandingkan dengan Tafsir bir Ra’yi yang lebih mengedepankan logika, sebab sumber penafsirannya adalah Rasulullah saw dan para sahabatnya.  Di mana beliau dan para sahabatnya adalah orang orang yang paling mengerti  tentang Al Quran.

Metode penyusunan tafsir ini adalah dengan cara menyebutkan ayat terlebih dahulu, kemudian menjelaskan maknanya secara ringkas dan dengan bahasa yang mudah.  Setelah itu, jika memungkinkan beliau menafsirinya dengan ayat lain, lalu membuat perbandingan atara kedua ayat tersenut, agar menjadi jelas makna dan maksudnya.  Beliau sangat menaruh perhatian pada penafsiran model ini.  Setelah itu beliau melangkah ke tahap berikutnya, iaitu menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan ayat tersebut, lalu menjelaskan mana yang layak dijadikan hujjah dan mana yang tidak layak.  Kemudian beliau menyertainya dengan perkataan para sahabat, Tabi’in dan ulama salaf berikutnya.

Beliau banyak melakukan tarjih terhadap pendapat-pendapat yang beliau nukil.  Terkadang beliau melemahkan atau menshahihkan beberapa riwayat hadis, atau mengomentari para periwayatnya.  Ini semua karena latar belakang pengetahuan beliau yang sangat mendalam dalam ilmu hadis dan para periwayatya.  Beliau juga banyak memperingatkan tentang adanya riwayat-riwayat mungkar yang bersumber dari  isra’iliyyat (kisah-kisah dari Bani Israil), berkaitan dengan ayat yang sedang beliau tafsiri.  Beliau juga tidak jarang tenggelam dalam perbedaan pendapat fiqih, saat menafsiri ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.  Beliau menyebutkan pendapat para ulama dan dalil mereka, kemudian beliau memilih pendapat yang beliau pandang paling kuat dari segi dalil.

Secara umum, Tafsir Ibnu Katsir merupakan yang terbaik, di antara Tasir bil Ma’tsur yang ada.  Karenanya, Imam As Suyuthi dan Az Zarqani berkata, “Belum pernah ada (kitab tafsir) yang ditulis dengan gaya semacam itu”. Dengan demikian, siapapun yang ingin mengkaji tafsir Al Quran, mau tidak mau harus merujuk Tafsir ibnu Katsir ini.  Begitu kuatnya pesona kitab tafsir ini, hingga mengundang minat dan perhatian para ulama dan akademi si, dari waktu ke waktu, untuk menelitinya dan menelitinya kembali.  Kerenanya, tidak heran jika kita dapatkan banyak sekali versi Tafsir ini.  Mulai dari versi aslinya, sebagaimana disusun oleh penulisnya, versi tahqiq dan takhrij (versi yang telah diteliti kembali naskahnya dan derajat hadis-hadis yang terdapat di dalamnya dan diberi catatan kaki oleh penelitinya), dalam hal ini terdapat beberapa veersi, juga versi mukhtashar (ringkasan, versi tahdzib dirapikan kembali susunanya), hingga versi Shahih (yang telah dibersihkan dari berbagai riwayat dha’if).

Kitab ‘Shahih Tafsir ibnu Katsir’ terbitan Pustaka Ibnu Katsir diterjemahkan dari naskah aslinya dalam bahasa Arab yang berjudul ‘Al Mishbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir’, terbitan Darus Salam Riyadh, cetakan ke II, tahun 1421H/2001, yang merupakan edisi revisi dan telah disempurnakan.

Di banding versi-versi Tafsir Ibnu Katsir yang ada, Al Mishbahul Muni atau dalam edisi Indonesianya berjudul ‘Shahih Tafsir Ibnu Katsir’ memiliki banyak keunggulan dan kesistimewaan, di antaranya adalah:

Pertama:Hanya mencantumkan riwayat hadis hadis shahih dan hasan sahaja, sedangkan hadis hadis dha’if dan maudhu’ serta kisah-kisah isra’iliyyat semuanya telah di hapus.

Kedua: Adanya beberapa pekerjaan tambahan yang di lakukan oleh tim editor Pustaka Ibnu Katsir dalam rangka menambah keilmiahan terjemahan buku Al Mishbahul Munir ini seta memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para pembaca.  Di antaranya adalah:

 1. Mencantukan penomoran ayat-ayat dan surat yang banyak disebutkan dalam penafsiran ayat yang sedang di bahas.
 2. Mencantukan takhrij seluruh hadis yang terdapat dalam kitab tafsir ini.  Apabila pengesahanya bersumber dari kitab-kitab karya Syaikh Al Albani, maka dicocokkan penomoranya deng kitab-kitab beliau yang ada.
 3. Khusus hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang pengesahannya tidak terdapat di dalam kitab=kitab Syaikh Al Albani, dirujukkan kepada kitab Musnad Al Imam Ahmad bin hanbal yang di takhrij oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth dkk.
 4. Penyajian takhrij hadis pada footnote diawali dengan menyebutkan derajat hadis, saperti shahih hasan atau dha’if, dengan huruf tebal, untuk memudahkan pembaca agar dapat langsung mengetahui derajat hadis tersebut.
 5. Untuk memudahkan pembaca dalam mencari hadis dari sumbernya, maka setiap hadis di cantumkan dengan nomornya berdasarkan penomoran yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul baqi dan lainnya.
 6. Tim editor berusaha memastikan keakurasian terjemahan buku al Mishbahul munir yang penuh menfaat ini semaksimal mungkin, juga menambahkan penjelasan pada istilah-istilah dan nama-nama tempat agar mudah difahami oleh para pembaca.
 7. Adanya tambahan sub-sub judul yang sangat banyak  dari tim editor, dalam rangka untuk lebih memperjelas tema-tema yang sedang dibahas, serta memudahkan pencarian tema tersebut dari daftari isi. 


Tahqiq semula ke atas Tafsir Ibnu Katsir yang disertakan footnote/rujukan. Jumlah kesemua jilid adalah sebanyak 9 jilid. Ciri-ciri istimewa bagi edisi terbitan ini yang bersesuaian dengan judulnya Shahih Tafsir Ibnu Katsir adalah:

 

1 – Setiap hadis atau riwayat/atsar diberikan rujukan/nota kaki. Hadis-hadisnya ditakhrij bagi memudahkan rujukkan dan memberi keyakinan kepada pembaca.

 2 – Takhrij hadis berpandukan kepada Kitab-kitab Syaikh al-Albani rahimahullah, Syaikh Syu’aib al-Arnauth, Ahmad Syakir, dan selainnya.

3 – Setiap perbahasan (penafsiran) diberikan dan dipisahkan (dibezakan) dengan perletakkan tajuk bagi tujuan memudahkan pemahaman dan pencarian.

4 – Hadis-hadis yang tidak sahih (dhoif atau maudhu’) dikeluarkan dari kitab ini. Dan dibiarkan hanya hadis/riwayat yang sahih dan hasan sahaja, serta riwayat-riwayat yang maqbul (diterima).

5 – Namun, sedikit kelemahan pada kitab ini adalah pada sebahagian tempat telah menghilangkan beberapa perkataan asal al-Hafiz Ibnu Katsir dalam beberapa persoalan merujuk perbezaan pendapat (ijtihad).

6 – Terbitan ini sangat sesuai untuk golongan awam yang berminat untuk memahami penafsiran ayat-ayat al-Qur’an secara mendalam tetapi mudah kerana corak penyampaiannya yang mesra pembaca dan mudah difahami. Di samping itu, ia juga sesuai untuk golongan pengkaji kerana konsep nota kakinya yang begitu baik.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Shahih Tafsir Ibnu Katsir 9 Jilid

 • Product Code: Pustaka Ibnu Katsir
 • Availability: 99
 • RM650.00
 • RM430.00

 • Ex Tax: RM430.00

Tags: Alquran

Featured

Madu Tualang Asli 1kg

Madu Tualang Asli 1kg

MADU TUALANG ASLI RIZHAZA 1Kg (BERAT BERSIH) KUNING DAN HITAM- 100% TULENKINI HANYA RM90 SAHAJA.JIMA..

RM90.00 Ex Tax: RM90.00

Madu Tualang Asli 1kg (Kombo Kuning+Hitam)

Madu Tualang Asli 1kg (Kombo Kuning+Hitam)

MADU TUALANG ASLI RIZHAZA 1 Kg KOMBO (KUNING DAN HITAM)- 100% TULEN JIMAT : HARGA 2 BOTOL RM175..

RM175.00 Ex Tax: RM175.00

Madu Tualang Asli 520g

Madu Tualang Asli 520g

KEKALKAN STAMINA DAN KECERGASAN ANDA SEPANJANG MASA DENGAN MADU TUALANG RIZHAZA!! KUALITI TERBAIK!!M..

RM55.00 Ex Tax: RM55.00

Myqalam Alquran Digital Read Pen (Basic Package) FREE POS SEM

Myqalam Alquran Digital Read Pen (Basic Package) FREE POS SEM

MY QALAM DIGITAL QURAN READ PENVERSI EKONOMI HARGA ISTIMEWA  RM 185 SAHAJA FREE POS S..

RM185.00 RM199.00 Ex Tax: RM185.00

Myqalam Alquran Digital Read Pen (Executive Package)

Myqalam Alquran Digital Read Pen (Executive Package)

MYQALAM EKSEKUTIF (EXECUTIVE PACKAGE)MODEL TERBARU LEBIH MURAHHANYA RM235 SAHAJAPEMBELIAN PANTAS MEL..

RM235.00 Ex Tax: RM235.00

Tafsir Ibnu Katsir 10 Jilid

Tafsir Ibnu Katsir 10 Jilid

TAFSIR IBNU KATSIR EDISI 10 JILID"Kitab ini adalah kitab tafsir yang paling tersohor di dunia. Cara ..

RM480.00 Ex Tax: RM480.00

Shahih Tafsir Ibnu Katsir 9 Jilid

Shahih Tafsir Ibnu Katsir 9 Jilid

SHAHIH TAFSIR IBNU KATSIRHARGA BIASA RM 650HARGA TAWARAN RM430.00 SAHAJACOD KAWASAN KAJANGPOS L..

RM430.00 RM650.00 Ex Tax: RM430.00

Jam Azan Taqwim Solat Model KA

Jam Azan Taqwim Solat Model KA

JAM AZAN TAQWIM SOLAT (UNTUK RUMAH)HARGA BIASA RM390HARGA TAWARAN RM330 SAHAJA&n..

RM330.00 RM390.00 Ex Tax: RM330.00

Jam Azan Taqwim Solat Masjid Biru

Jam Azan Taqwim Solat Masjid Biru

JAM TAQWIM SOLAT (UNTUK MASJID)UNTUK TEMPAHAN DAN MAKLUMAT LANJUT SILA CALL/WHATSAPP 013 3691022Jam ..

RM2,250.00 Ex Tax: RM2,250.00

Jam Azan Taqwim Solat Model Masjid Hijau

Jam Azan Taqwim Solat Model Masjid Hijau

JAM TAQWIM SOLAT (UNTUK MASJID) UNTUK TEMPAHAN DAN MAKLUMAT LANJUT SILA CALL/WHATSAPP 013 36910..

RM2,250.00 Ex Tax: RM2,250.00

Habbatus Sauda Extra Propolis Trigona 4 in 1

Habbatus Sauda Extra Propolis Trigona 4 in 1

HABBATUS SAUDA EXTRA PROPOLIS TRIGONA 200 KAPSUL (4 IN 1)BELI 2 BOTOL RM110FREE POS SEM.KEUNGGULAN ..

RM60.00 Ex Tax: RM60.00

Habbatus Sauda Habasyi Super 200 kapsul

Habbatus Sauda Habasyi Super 200 kapsul

HABBATUS SAUDA HABASYI SUPER 200 KAPSULHARGA SEBOTOL RM58FREE POS SEM. HARGA TAWARAN 2 BOTOL RM..

RM60.00 Ex Tax: RM60.00

Habbatus Sauda Kuda Arab 210 kapsul (Habasyi Pure)

Habbatus Sauda Kuda Arab 210 kapsul (Habasyi Pure)

HABBATUS SAUDA 210 KAPSUL  (KUDA ARAB) - HABBASYAH PUREHARGA TAWARAN RM60.00 SEBOTOLJIMAT BELI ..

RM60.00 Ex Tax: RM60.00

Habbatus Sauda Zaitun Al Hijaz 200 kapsul

Habbatus Sauda Zaitun Al Hijaz 200 kapsul

HABBATUS SAUDA ZAITUN AL HIJAZ 2 IN 1 (200 KASUL)HARGA SEBOTOL RM55TAWARAN 2 BOTOL RM100SILA WHATSAP..

RM55.00 Ex Tax: RM55.00

Alquran Almumayyaz Terjemahan per kata A4

Alquran Almumayyaz Terjemahan per kata A4

AL-QUR’AN AL MUMAYYAZ TAJWID WARNA TRANSLITERASI PER KATA DAN TERJEMAH PER KATA (SAIZ A4)HARGA PROMO..

RM59.00 Ex Tax: RM59.00

Alquran Almumayyaz Terjemahan per kata A5

Alquran Almumayyaz Terjemahan per kata A5

AL-QUR’AN TAJWID WARNA TRANSLITERASI PER KATA DAN TERJEMAH PER KATA (SAIZ A5)HARGA PROMOSISAIZ A5 RM..

RM49.00 Ex Tax: RM49.00

Alquran Alwasim saiz A4

Alquran Alwasim saiz A4

ALQURAN ALWASIM TRANSLITERASI + TAFSIR PER KATA +KOD TAJWID A4TAWARAN ISTIMEWA UNTUK ANDAHARGA - RM7..

RM79.00 Ex Tax: RM79.00

Biji Aprikot Vitamin B17 ND Life

Biji Aprikot Vitamin B17 ND Life

Biji Aprikot Vitamin B17 ND Life (Penawar Kanser)Biji Aprikot secara umumnya telah digunakan secara ..

RM50.00 Ex Tax: RM50.00

Jam Azan Taqwim Solat Surau

Jam Azan Taqwim Solat Surau

JAM AZAN TAQWIM SOLAT (UNTUK SURAU)SAIZ 22" x 16"HARGA RM1300 PRE ORDERUNTUK TEMPAHAN DAN MAKLUMAT..

RM1,300.00 Ex Tax: RM1,300.00